ĐOÀN NHUNG

NÓI CHUYỆN

BẰNG KẾT QUẢ TÀI CHÍNH

Phong cách quản trị doanh nghiệp mang lại sự tự do và tăng trưởng

NẮM BẮT NHANH CÁC HOẠT ĐỘNG ĐANG TRIÊN KHAI

ĐƯA RA CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐẦY QUYẾT ĐOÁN

CÁC THÀNH VIÊN TRONG BUỔI HỌP ĐỀU PHẢI NGHE BẠN NÓI

NHANH CHÓNG NHẬN DIỆN RA CÁC ĐIỂM TẮC ĐỂ KỊP THỜI ĐƯA RA CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH PHÙ HỢP

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRÊN DÒNG TÀI CHÍNH

Bạn có một doanh nghiệp để làm việc và bạn đang ở trong buổi họp về kinh doanh, các bên đang cùng tranh luận và trình bày về những nguyên nhân của sự thay đổi hay đưa ra các sáng kiến cho sự tăng trưởng.

Bạn thật sự cảm thấy băn khoăn, nghi ngại và thiếu điều gì đó.  Bạn băn khoăn không biết có nên tiếp tục triển khai chiến dịch cũ hay bắt đầu một chiến dịch hoàn toàn mới. Trong vô số các hướng đi, nên chọn hướng nào để đạt được mục tiêu kinh doanh luôn được giao tăng trưởng theo các năm.

Đã bao lâu rồi bạn thường xuyên cảm thấy áp lực và thiếu chủ động trong các quyết định kinh  doanh của mình? Các con số BCTC quá khô khan và thật sự ko nhanh nhạy chút nào.

Đã đến lúc thay đôi điều đó và tôi đã dành thời gian thực hiện chuỗi video mô tả về phương thức để nói chuyện bằng KQ tài chính giúp bạn có thể có được .....

Thật tuyệt vì tự nhiên luôn tồn tại giải pháp cho mọi vấn đề, điều gì được sáng rõ thì điều đó có sức mạnh!  --> Hãy điền thông tin của bạn và trải nghiệm nhé.

Phương thức để nói chuyện bằng KQ tài chính

Bức tranh......

Tài chính là dòng chảy...

“Đồng tiền có thể không phải là chủ nhân từ bi, nhưng chắc chắn là nô bộc tài giỏi”

"Kiếm tiền không khó, xài tiền không dễ"

Trí tuệ Do Thái